Conèixer i controlar la realitat financera actual i futura de l’empresa

Analitzem la situació econòmic financera de l’empresa i utilitzem la informació que genera l’empresa d’una manera pràctica.

Est és un dels apartats on les PIMES sofreixen més sovint. Sens dubte disposar d’una bona planificació de l’estratègia financera permet conèixer la realitat de l’empresa per poder avançar-se als possibles problemes, i d’aquesta manera anticipar-se executant les accions degudes. Per a això, PROCEO’S proposa els següents processos

  • Avaluació i Diagnòstic financer de l’Empresa
  • Analítica de Costos
  • Control del Pressuposat
  • Planificació Financera / Gestió de la Tresoreria
  • Quadro de Comandament Integral

Externalizació Director econòmic financer

Per a una correcta gestió de la seva empresa és necessària la figura d’un director financer. Les empreses realitzen les seves obligacions referents a factures, impostos, IRPF, IVA, nomines, comptabilitat. Però deixen de costat l’anàlisi i gestió de l’economia de l’empresa.
El contractar a un director financer és un elevat cost que moltes empreses no es poden permetre. Proceo’s oferir la figura de director financer extern a mesura de les seves necessitats i a, perquè pugui conèixer i controlar la realitat financera actual i futura de l’empresa.