Optimitzar el funcionament i el control de la gestió millorant l’organització interna

Perquè una PIME funcioni amb agilitat i eficiència és molt convenient que cadascun dels processos que es realitzen estiguin clarament definits, ja que una bona organització interna és fonamental per aconseguir els objectius que es plantegen en cada període.

PROCEO’S proposa el següent pla d’actuació per aconseguir-ho:

Anàlisi de la situació actual

  • Revisió de les diferents àrees de Gestió interna de l’empresa

Re-estructuració de l’Organigrama funcional

  • Establiment de l’estructura organitzativa adequada
  • Implantació d’un Organigrama funcional eficaç

Revisió i Millora dels Processos interns

  • Identificació de processos i tasques
  • Proposada de millores