Proporcionem a les empreses contactes internacionals amb clients/distribuïdors o proveïdors de diferents països


Tenint en compte les necessitats dels nostres clients i de les empreses, volem ajudar-los en la seva expansió internacional. Per a això proporcionem un servei d’establiment de Contactes Internacionals per generar negoci entre empreses nacionals i internacionals. Ajudem al fet que les empreses s’expandeixin i els dotem de les ajudes necessàries per créixer.

Oferim a les empreses:

  • Localització de nous comprats
  • Localització de proveïdors
  • Localització de distribuïdors
  • Difusió de negocis
  • Contractació de directius a l’estranger

Podem localitzar empreses per oferir la matèria primera que necessiti, o components per a la fabricació del seu producte. Des de la externalizació de part o tota la producció fins al producte acabat. També ajudem a localitzar la distribució del seu producte en un país en concret o a diversos països.

Podem oferir-li oportunitats de negoci: Associar-se a empreses estrangeres, adquisició d’empreses i/o fusió d’empreses.

Gràcies a que arribem a tots els camps del mercat podem oferir qualsevol servei/producte per millorar la seva empresa.

Externalizació del departament d’exportació

Per a les empreses que estan interessades en l’exportació dels seus productes els oferim un servei de outsourcing del departament d’exportació.

  • Realitzem la recerca de distribuïdors
  • Negociem amb els distribuïdors
  • Assistim a fires i esdeveniments