Assessorament en la implantació i millora contínua de les normes ISO

Implantem i gestionem les normes ISO de la seva empresa:

 • Sistema de gestió de la qualitat: UNE-EN-ISO 9001:2008
 • Sistema de gestió mediambiental: UNE-EN-ISO 14001:2004
 • Seguretat alimentària: 22000 i APPCC

Davant l’augment de la competitivitat, les empreses necessiten eines i valors que les diferenciïn del seu entorn. La certificació de sistemes de gestió permet accedir a contractes d’accés restringit, millorar la imatge de la seva empresa davant el seu client, té els processos baix control, millora els aspectes organitzatius d’una empresa.
Externalizació del manteniment de les normes ISO

Externalització del manteniment de les normes ISO

A la actualitat les PIMES tenen dificultats per a implantar i mantenir una norma ISO a causa de:

 • El cost inicial d’implantació del sistema de gestió ISO.
 • La necessitat d’una persona amb coneixements especialitzats
 • La realització d’algunes tasques alienes a la activitat de l’empresa.
 • Falta de temps per poder gestionar el Sistema de Qualitat.

Nosaltres li oferim un servei d’implantació i manteniment de normes ISO donant suport continu a l’empresa per una quota mensual. Per a això usem un entorn web que ens facilita la comunicació amb el nostre client.

El nostre mètode consisteix en:

 1. Anàlisi de l’activitat i formació
 2. Creació del Manual de Qualitat, dels procediments i instruccions tècniques.
 3. Disseny de registres
 4. Visites de revisió i auditoria interna, amb informe detallat per a l’Adreça.
 5. Comunicació i seguiment en temps real a través de la plataforma web.
 6. Confecció en línia de tots els treballs tècnics requerits per la norma implantada.
 7. Assistència en les auditories de certificació i seguiment anual.