Gestionem situacions excepcionals

  • Reflotament d’empreses, Re-estructurament d’empreses, Concursos de creditors, Refinançament deute. Planes de viabilitat.
  • Diagnòstic de continuïtat o tancament i adreça del procés de reestructuració o liquidació.
  • Compra-Venda d’empreses, recerca d’inversors.
  • Fusió d’empreses o divisions.
  • Interim Management i/o Adreça de Projectes.
  • Successió o professionalització en una empresa familiar.
  • Creació/engegada d’una empresa o divisió